สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | CSR
231
page-template-default,page,page-id-231,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

CSR

พันธกิจ

– เสริมสร้าง คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ สร้างหลักประกันขั้นพื้นฐาน แก่ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
– ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่
– รณรงค์ปรับทัศนคติ
– ผลักดันกฏหมาย

คำนิยาม

มูลนิธิอิสรชน : องค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานด้านอาสาสมัคร เพื่อทำไปสู่สังคมที่อุดมไปด้วยจิตสำนึกเพื่อสังคม ในการมองคนเท่ากัน

โครงการสนามหลวง

ลงพื้นที่ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่ว่าจะเป็นการ ช่วยเหลือเรื่องปัจจัย 4 ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้น
– การส่งกลับบ้าน เมื่อผู้รับบริการ มีความพร้อม พูดคุยกับอาสาสมัครแล้วพร้อม อยากกลับพาส่งกลับถึงบ้านทันที สาเหตุที่ต้องพาส่งกลับบ้านคือ ต้องส่งให้ถึงหน้าบ้าน และอย่างน้อยอยู่พูดคุยกับทางบ้านในการดูแลครอบครัว และประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ในการช่วยเหลือส่งต่อ
– ยารักษาโรค
– เลี้ยงอาหารเพื่อนในที่สาธารณะ
– การเปิดพื้นที่ให้อาสาสมัครลงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ปรับมุมมองทัศนคติสังคมกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ให้สังคมมองเห็นคนเท่ากัน
– การส่งเสริมอาชีพ เราจะเน้นการพัฒนาที่เมื่อเขาพร้อมที่จะรับการฝึกฝนด้านอาชีพด้วยตัวเขาเอง อาจมีทุนด้านอาชีพช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งหลาย ๆ หน่วยงานเข้ามาเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วม
– การทำบัตรประชาชน
– กิจกรรมถุงเยี่ยมเพื่อนในที่สาธารณะ
– กิจกรรมให้ความรู้กลุ่มย่อย

โครงการสื่อสานสร้างสุข (โรงหนังเร่)

แนวความคิดตระเวนฉายหนังผนวกกิจกรรมสนุก ๆ กับเด็ก ๆ ทั่วประเทศ พร้อมห้องสมุดเคลื่อนที่เล็ก ๆ ที่มีทีมงานเดินทางไปด้วยในแต่ละครั้ง 3-7 คน โดยเดินทางไปตามหมู่บ้านเล็ก ๆ โรงเรียนที่ยังมีคนเข้าไปเยี่ยมเยียนไม่มากนัก และกิจกรรมในสถานพินิจ บ้านยอุเบกขาและปรานี เพื่อให้ ทั้งอาสาสมัครและเด็ก ๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตซึ่งกันและกัน เป็นการทำงานในเชิงรุกเข้าไปในพื้นที่ เพื่อสร้างเกราะป้องกันไม่ให้คนออกมาสู่ที่สาธารณะ เพิ่มมากขึ้น

โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา ตามที่ต่าง ๆ สำนักงานเขต โรงเรียน สถานประกอบการ พื้นที่หลักก็สนามหลวง คลองหลอด พนักงานบริการข้างถนน(street Sex worker) ที่ภาครัฐจัดให้เป็นกลุ่มเข้าถึงยาก การเข้าถึงเครื่องมือในการป้องกันตัวเองจากโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงถุงยางอนามัย อาสาสมัครในโครงการนี้ จะเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ทั้งในด้านการป้องกัน การให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ของพนักงานบริการข้างถนน