สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | ข่าวสารสมาคม
3
archive,paged,category,category-3,paged-9,category-paged-9,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

ข่าวสารสมาคม

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร (REP) และ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นวิทยากรในงานเสวนา เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ และการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ...

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ และการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ...

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร(REP) เป็นวิทยากรในงานสัมมนา "การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ...

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร(REP) พร้อมคณะพันธมิตรในด้านต่างๆ ได้เข้าพบและปรึกษาหารือ ดร.บุญวรา สุมะโน ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย [gallery size="medium" ids="2258,2259,2260,2261"]...

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร(REP) ไปร่วมงานมหกรรมอสังหาฯ เพื่อการลงทุน 2017 Thailand Property Best Buy Expo 2017 ขอรวบรวมภาพบรรยากาศในงานในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และเป็นงานวันสุดท้าย โดยมีพิธีมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 2017 ซึ่งคุณไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 2017 [gallery size="medium" ids="2252,2253,2254,2255"]...

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร(REP) ช่วงเช้าประชุมกับคุณณพีรา เตชาชาญ Napira Travel stylist และเป็นเกียรติได้เข้าพบคุณจิตราภรณ์ เตชาชาญ และช่วงบ่ายประชุมหารือกับ บริษัท ขวัญชนก โปรดักชั่น จำกัด ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ  Napira Travel stylist [gallery size="medium" ids="2246,2248,2249"]...

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร REP เป็นวิทยากรงานสัมมนาตลาดนัดนักลงทุนอสังหา#3 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสัมมนา Winner Estate อาคาร SV City ชั้น 2 [gallery size="medium" ids="2238,2239,2240,2241"]...

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร(REP)ไปร่วมงานการประชุมระดมสมอง Smart City Forum ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเมืองอัจฉริยะและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย โดยมีท่านวิทยากร อาทิ เช่น ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ NIDA , คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด , คุณก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด , คุณภูษิต ไชยฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด , คุณแดน เหตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพพัฒนาเมือง จำกัด...

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร นัดประชุมความร่วมมือระหว่าง สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ และ พันธมิตร REP กับ ม.NIDA ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในการทำโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพในวงการอสังหาริมทรัพย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA   ...

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เป็นเกียรติได้มาร่วมงานเปิดตัว “ JOIN US ALL INSPIRE LOUNGE OPENING CEREMONY” ของคุณธนากร ธนวริทธิ์ ALL INSPRIE เปิดตัว LOUNGE ได้อย่างอลังการในวันพุธที่ 15/11/60 ณ SIAM PARAGON ชั้น 5 [gallery link="none" size="medium" ids="2223,2225,2224"]  ...