สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | ข่าวสารสมาคม
3
archive,paged,category,category-3,paged-6,category-paged-6,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

ข่าวสารสมาคม

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ร่วมต้อนรับทางคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับทางสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น เพื่อพาคณะเข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก ณ จังหวัดขอนแก่น โดยเดินทางไปยังบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)​ เพื่อเยี่ยมชมโรงงานการผลิตและออกแบบรถบรรทุก รถพ่วง และรถลำเลียงอาหารในสนามบิน ตลอดจนรับฟังบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเมืองขอนแก่นเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)​ โดยบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด จากนั้นเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัด เพื่อประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ได้รับเกียรติจาก ท่านสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น​ เป็นผู้ให้การต้อนรับคณะฯ และเดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น(มทร.อีสาน)​เพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา โดยการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ให้การต้อนรับทางคณะฯ...

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดขอนแก่น คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ร่วมเล่นฟุตบอลกระชับมิตร VIP ขอนแก่นนำทีมโดยท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น ท่านปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น พันเอกณรงค์ สวนแก้ว ผู้การกรม ร.8 พ.ต.อ นพดล เพ็ชร์สุทธิ์ รอง ผบก. ขอนแก่น ท่านศักดา วัตธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้า คณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 4 นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์ สาธารณสุข จ.ขอนแก่น ดร.วรพนธ์ จันทรธีระยานนท์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ...

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ร่วมการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ Smart City แบบบูรณาการพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับเมืองโดยการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน ตลอดจนการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยความร่วมมือทั้งภาครัฐบาล หน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่ ที่จะเข้ามาช่วยกันพัฒนาเพื่อให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและเท่าเทียม โดยมี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล นายสุปัทม์ทองรัตน์ รองงปลัดเทศบาล นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา เข้าร่วมด้วย ซึ่งการประชุมในวันนี้...

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เข้าร่วมกิจกรรม SOUNDS OF EARTH เป็นกิจกรรมดีๆที่เป็นการใช้ดนตรีและศิลปะเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองภายในจิตใจ สามารถถ่ายทอดความรู้สึก การสื่อสารผ่านทางบทเพลง เป็นการสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นให้กับเด็กและเยาวชนและยังมีกิจกรรม Silent Music โดยมี คุณจอนส์ นูโว คุณก้อง อาจารย์ดนู และ ศิลปินรับเชิญพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00-20.00 น. ณ สวนสนประดิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเชิญมาร่วมต้อนรับผู้บริหารจากสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ โดยร่วมประชุมระดมสมองการเพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City แบบบูรณาการพื้นที่จังหวัดขอนแก่น   ...

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เข้าร่วมงาน Motor Professional Seminar 2018 พลังงานทางเลือกในยุค 4.0 "คนไทยควรซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยัง?" โดยมีท่านอลงกรณ์ พลบุตร ประธานกล่าวเปิดงาน และ คุณขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานจัดงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35 หรือ Motor Expo 2018 และ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานสัมมนากับอย่างคับคั่ง   ...

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร จัดประชุมเรื่องงาน Real Tech 2019 ในภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประเมินราคาทรัพย์สินกรมธนารักษ์ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B (อาคารรวมหน่วยราชการ) ชั้น 6 โดยขอขอบพระคุณ -อ.พัลลภ กฤตยานวัช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร -ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมดิจิทัล -คุณมงคล จันทษี การเคหะแห่งชาติ -คุณอรุณี เทียมหงษ์ นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ -คุณทรงพจน์สายสืบ ผู้อำนวยการสถานที่ปรึกษาการบริหารจัดการเชิงเทคนิคเพื่อสาธารณประโยชน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร -คุณเพชรราวลัย ขยันยิ่ง ตัวแทนสมาคมไทยไอโอที -ดร.ลิขิตกุล พุ่มเกษม มหาวิทยาลัยสยาม -คุณณัฎฐานุช อนันตพันธุ์พงศ์ Managing...

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ร่วมงาน Thailand Software Fair 2018 The Progression of Digital Business Transformation พลังซอฟท์แวร์ไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล ในวันที่พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-18.00 น. ณ @ C asean 10/fl. CW Tower ...

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ร่วมงาน SCB Golf Tournament 2018 Rajpreuk Club โดยทาง SCB จัดกอล์ฟเลี้ยงขอบคุณลูกค้า เหมือนงาน reunion คนอสังหาขั้นเทพเลย มีคุณต๊ะ แห่งธารารมณ์ ,ดร.ประทีป ศุภาลัย ,คุณณพ kpn คุณป๋อง คุณประชา เปี่ยมสุข ,คุณโก้ ณุศาสิริ (หนองคาย) คุณอู๊ด โครงการแคนคูน ขอนแก่น และเพื่อนพ้องน้องพี่ ...

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร พยากรณ์อสังหาฯปีหน้าขอนแก่นตอบโจทย์สมาร์ทซิตี้และยังไปได้สวย นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรเข้าพบประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น และสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น ได้กล่าวถึงวิเคราะห์แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่นปีหน้ายังไปได้สวย แต่ต้องตอบโจทย์สมาร์ทซิตี้ ตามนโยบายรัฐบาลที่เห็นความสำคัญของขอนแก่น เลือกขอนแก่นเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ และไมซ์ซิตี้ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967271240123441&id=654018331448735  ...