สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | ข่าวสารสมาคม
3
archive,paged,category,category-3,paged-30,category-paged-30,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

ข่าวสารสมาคม

การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางรางควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ทั้งเชิงพาณิชย์ เชิงที่พักอาศัย หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ (หรือที่เรียกว่า Transit cheap nba jerseys Oriented Development, TOD) เป็นนโยบายทางระบบคมนาคม และ การใช้ที่ดิน (Land use policy) ที่ช่วยในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และ เพิ่มค่าตอบแทนทางการเงินให้กับผู้ลงทุนในระบบรางไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชนเอง ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางโดยโครงข่ายระบบราง โดยดึงกลุ่มกิจกรรม และที่พักอาศัยมาอยู่ภายในรัศมีที่สามารถเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าได้โดยสะดวก มหานครทั่วโลกได้มีการใช้นโยบาย TOD นี้ในการพัฒนาเมืองและระบบรางอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นโตเกียว ฮ่องกง สิงคโปร์ หรือ โซล สำหรับกรุงเทพมหานครนั้นภายใต้แผนการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าหลากหลายเส้นทางที่มีอยู่ในปัจจุบันถือว่ามีโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับนักพัฒนาเมือง และภาคเอกชนในการพัฒนา TOD ชีวิตเมืองของกรุงเทพฯในอนาคตคงหนีไม่พ้นวิวัฒนาการเช่นเดียวกัน เมืองใหญ่ๆที่กล่าวถึง คือ การเดินทางและพื้นฐานการใช้ชีวิตจะอิงอยู่บนโครงข่ายระบบราง หลักการสำคัญในการพัฒนา TOD ที่มีการปรับใช้อย่างแพร่หลายคือ 3D ประกอบไปด้วย Density...