สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | Admin REP
3
archive,author,author-admin_rap,author-3,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Author: Admin REP

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เข้าเรียนพบ คุณศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานขอนแก่น ณ สำนักงาน ททท. สำนักงานขอนแก่น ถึงเทศกาลหนังเมืองแคน ที่จะมีขึ้นในอีกไม่ช้านี้ พูดคุยปรึกษาหารือถึงความร่วมมือ สถานที่ในการจัดเทศกาลหนังเมืองแคน คณะทำงานหลัก และการพูดคุยถึงการประกวด แคนสตาร์ชาเล้น ( kan star challenge ) ...

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ประกาศแต่งตั้ง คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น วาระปีบริหาร 2561 ถึง 2563  ...

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เป็นวิทยากรจิตอาสา ที่ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ พระธรรมวิสุทธาจารย์(วัดหนองแวง) บรรยายเรื่อง การใช้สมาร์ทโฟนอย่างไรให้มีความสุขสำหรับผู้สูงอายุในยุคนี้ -การหาความสุขที่แท้จริง สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ -การหารายได้ ทำให้ผู้สูงวัยดูแลตัวเองและผู้อื่นได้ และพูดคุยกับผู้สูงอายุในเรื่องการทำอาหารโดยใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลและมีแผนในการที่จะปลูกหญ้าหวานเพื่อนำมาผลิตอาหารด้วยและทำให้ผู้สูงอายุมีรายได้เสริมอีกด้วยจากการปลูกหญ้าหวาน ...

รายการวันนี้ประเทศไทย ครั้งที่ 6 /2562 ออกอากาศ : วันเสาร์ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา : 19.00 - 20. 00 น. สัมภาษณ์: นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร และ ผู้ก่อตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ดำเนินรายการโดย นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม  ดร.โรจนศักดิ แสงธศิริวิไล เลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ติดตามรับชมได้ทางสถานีสุวรรณภูมิ TV. และกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียม PSI ช่อง 218, จาน Dynasat ช่อง 211, จาน BIG4 ช่อง 187, ท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ You Tube องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม และ www.dr.rojanasak.com “ รักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน...

งานเสวนาผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ด้วยคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ( แต่งตั้งโดยมเด็จพระวันรัต ) จัดทอดผ้าป่ามหากุลเพื่อการศึกษา ครบรอบ 126 ปี โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โดยจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "อสังหาริมทรัพย์ กับการพัฒนา SMART CITY สู่ตลาดโลก"ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. - 12.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังเสวนาได้รับความรู้ มีความเข้าใจ และเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบที่พักอาศัยและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สู่ตลาดโลก รายได้ทั้งหมดจาการจัดงานเสวนาในครั้งนี้จะร่วมบริจาคทอดผ้าป่ามหากุศลฯ และการศึกษาโรงเรียนวัดบวรนิเวศให้สามารถผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ ออกสู่ตลาดอาชีพใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานตามวันและ เวลาดังกล่าวร่วมกับคุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร และสืบเนื่องการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานเพื่อการกุศล โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.- 12.30 น. ณ...

เชิญฟังบรรยายพิเศษ “ เรื่องใช้สมาร์ทโฟนอย่างไรให้มีความสุขสำหรับผู้สูงอายุในยุคนี้” ณ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดหนองแวง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา09.30-12.00น. บรรยายโดย คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-11.00น. บรรยายโดยคุณ อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร บรรยายพิเศษ "เรื่องสุขี สุขัง เริ่มต้นความสุขกาย สุขใจ” ณ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุพระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดหนองแวง ...

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร สรุปการดูงาน ev (รถยนต์ไฟฟ้า) ณ Paris& Brussels https://www.youtube.com/watch?v=UwoQDf_OpCs  ...

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เป็นแกนนำหารือกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้า โดยกล่าวว่า ยานพาหนะไฟฟ้านับเป็นแนวโน้มที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเช่นเดียวกับไทย และยังเป็น 1 ในเรื่องของ “สมาร์ทซิตี้และสมาร์ทลีฟวิ่ง” ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์โดยตรง http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/824774 ...

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เข้าเรียนพบ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงเทศกาลหนังเมืองแคน ที่จะมีขึ้นในอีกไม่ช้านี้ เพื่อปรึกษาหารือถึงความร่วมมือ สถานที่ในการจัดเทศกาลหนังเมืองแคน คณะทำงานหลัก และการพูดคุยถึงการประกวด แคนสตาร์ชาเล้น ( Kan star challenge ) ร่วมกับ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ ...