สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | Admin REP
3
archive,author,author-admin_rap,author-3,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Author: Admin REP

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติเรียนเชิญเข้าร่วมงานเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครบรอบ 2 ปี และ เปิดสถานที่ทำการแห่งใหม่ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.30-18.30 น. ณ อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ถนนลาดพร้าวซอย 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ...

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเชิญจากนายกสมาคมศิษย์เก่าและพี่น้องร่วมรุ่นโรงเรียนวัดบวรนิเวศเข้าร่วม การประชุมเรื่อง ผ้าป่าโรงเรียนวัดบวรนิเวศในวันนี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตเป็นประธานและมีผู้หลักผู้ใหญ่ อาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้องมาประชุมกันคับคั่งกว่า 70-80 คน ณ ขณะนี้หนทางที่เราจะพัฒนาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ก็มีแนวร่วมเกิดขึ้นทุกรุ่นอย่างมากมาย เหลือเพียงแต่ ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา ที่คณะผู้บริหารและพวกเราช่วยกัน นำเสนอ ร่วมมือร่วมใจและประเมินผลร่วมกัน...

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรเข้าเรียนพบ อาจารย์ชลธิดา รักยุทธ์ ผช.หน.สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น อาจารย์นิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์ หัวหน้างานด้านต่างประเทศ อาจารย์เรวดี สุบสราญรมย์ ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเข้าพูดคุยหารือเกี่ยวกับ smart city อยากให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมเพืื่อพัฒนาเมืองต่อไป...

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรเข้าร่วมเล่นฟุตบอล กับท่าน ดร.สมศักดิ์​ จังตระกุล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องชาวขอนแก่นหันมาออกกำลังกายด้วยกัน...

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เข้าเรียนพบ คุณพรพิมล คงตระกูล ผอ. วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมพูดคุยเกี่ยวกับงาน มหกรรม หมอลำคาร์นิวัล เทศกาลหนังเมืองแคน เพื่อร่วมวางแผนในการจัดงานเดือนมีนาคม ณ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น...

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เข้าเรียนพบ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพูดคุย เกี่ยวกับเทศกาลหนังเมืองแคน ร่วมกับ มหกรรม หมอลำคาร์นิวัล และการหาพื้นที่ในการให้นักศึกษา ได้ศึกษาการทำหนัง การปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ของคนขอนแก่น ออกมาได้อย่างแท้จริง โดยเกิดจากเลือดของคนอีสานโดยแท้...

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เรียนเข้าพบ ผศ.กิตติบดี ใยพลู คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับกฎหมายที่จะมารองรับเกี่ยวกับ Smart City และ Smart Living พร้อมทั้งหาพื้นที่ในการศึกษา เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย รูปแบบเป็นโมเดลต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ปฏิบัติการจริง และในส่วนคณะนิติศาสตร์ ได้เรียนเชิญให้คุณ อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยาย ให้กับนักศึกษาในครั้งต่อไป ...

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรเข้าร่วมงานกาชาดขอนแก่นจัดงานแทนคำขอบคุณ...

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เข้าร่วมงานครบรอบวันคล้ายวันเกิดท่าน​ ดร.สมศักดิ์​ จังตระกุล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และได้มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด และได้ร่วมเล่นฟุตบอลเพื่อรณรงค์ให้พี่น้องชาวขอนแก่นหันมาออกกำลังกายด้วยกัน...

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เข้าเรียนพบ คุณพรพิมล คงตระกูล ผอ. วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อกราบสวัสดีปีใหม่ 2019 และได้มอบของที่ระลึก ณ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ...