สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | Admin REP
3
archive,author,author-admin_rap,author-3,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Author: Admin REP

2020 THAI REAL ESTATE COULD BE BETTER 2020 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสในการยกระดับอสังหาฯไทย เสวนาพิเศษความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร งานเสวนาระดมความคิดทั้งจากประสบการณ์และวิชาการ เพื่อยกระดับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งต่อข้อมูลดีๆไปยังภาครัฐบาล และเอกชนได้ช่วยกัน สร้างสังคมและเศรษฐกิจของไทย ให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืนเพิ่มมูลค่า วิเคราะห์โอกาสในการยกระดับและพัฒนาอสังหาฯไทย ให้เกิดแรงขับเคลื่อนด้วยการศึกษาข้อมูล BIG DATA การทำ SOCIAL LISTENING การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ การออกแบบแปลนเมือง สถาปัตกรรมชุมชนเพื่อคาดการณ์แนวโน้มความต้องการในปี 2020 เพื่อแสวงหาปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมของไทย ผ่านการขับเคลื่อนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในทุกธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้องประชุม...

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 คุณ​อภิชาติ ​ประสิทธิ์​น​ฤทธิ์​ นายก​สมาคม​การค้า​อสังหา​ริมทรัพ​ย์และ​พันธมิตร​ ได้เข้าร่วมงานแสดงความยินดี​กับบริษั​ท วีอาร์​ โกลบอล​พร๊อพ​เพอร์ตี้​ จำกัด เนื่องในโอกาสรับรางวัลSOUTHEASTASIA'S BEST ESTATE ​AGENCIES ในงานชื่อ DOT PROPERTY SOUTHEAST ASIA AWARDS 2019 ซึ่งจัดโดยบริษัท ด็อท พร็อพ​เพอร์ตี้​ จำกัด บจก.วีอาร์​โกลบอล​พร๊อพ​เพอร์ตี้​ ได้ทำความร่วมมือ​(MOU)​ และทำงานร่วมกับสมาคม​ฯ ในงานด้านอสังหา​ริมทรัพ​ย์ในประเทศอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง​จนได้รับความไว้วางใจ​จากกลุ่มนักลงทุนทั้งในและ​ต่างประเทศ ...

Friendly Bowling & New Year Party ผ่านไปเรียบร้อย สนุกสนาน อบอุ่นด้วยมิตรภาพ ณ บลูโอริธึม แอนด์ โบว์ล เอสพลานาด รัชดา ในนามสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย : Thai Intelligent CCTV Association / ICA ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติ หน่วยงานและสมาคมฯพันธมิตร ผู้สนับสนุนทุกท่าน ผู้จัดเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากทุกท่านด้วยนะครับ * ถ้วยรางวัลชนะเลิศ : สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร * ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : สมาคมไทยไอโอที * ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : AMP Co.,Ltd. * ถ้วยรางวัลบู้บี้ : บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ...

วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 62 ที่เวทีกลางงานเทศกาลไหมนานาชาติ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 โดย คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เข้าร่วมงานด้วย  *** ภายในพิธีเปิดได้มีการประกาศผลรางวัลขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ โดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 โดยได้รับ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลเงินสด 60,000 บาท *** งานเทศกาลไหมนานาชาติฯ หรือที่นิยมเรียกว่า “งานไหมขอนแก่น” เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 2522 ต่อมาได้นำเอาประเพณีผูกเสี่ยวจัดร่วมกับงานไหม และในปี 2526 ได้เพิ่มคำว่างานกาชาดเข้าไปด้วย จึงมีชื่อว่า งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น...

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ร่วมงาน รำบวงสรวงสิ่งศักดิ์ สถาปนาขอนแก่นครบ 222 ปี ณ เทศบาลนครขอนแก่น ...

เมื่อวันพุธที่ 27 พ.ย.2562 นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้นำเครือข่ายพันธมิตร เข้าพบท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ที่สมาคมได้ขับเคลื่อน เช่น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีให้สามารถนำไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของตนเองจนเกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมงานสิ่งแวดล้อมให้เกิดเห็นภาพการพัฒนาเมืองให้สวยงามน่าอยู่จนเป็นที่ประจักษ์แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ทั้งนี้ได้นำเรียนเรื่องความร่วมมือกับประชาคมเขตวัฒนา โดยนายสุรัตน์ สุวชิตวงศ์ประธานประชาคมเขตวัฒนาได้นำเสนอรูปแบบการจัดตั้งประชาคมและผลักดันให้เกิดประชาคมในกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมงานด้านต่าง ๆ ในระดับชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งท่านอลงกรณ์ พลบุตร ได้ให้คำชี้แนะในหลายประเด็นที่สำคัญให้สมาคมฯไปดำเนินการต่อ เช่น การต้องนำแนวคิดที่ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัและรอบ ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีความปลอดภัย สวยงาม ให้มีความเหมาะสมกับเป็นสถานศึกษา , การพัฒนาที่ดินโดยใช้เทคโนยีที่เหมาะสมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นรูปแบบที่หลาย ๆ ประเทศทำมาแล้วประสบความสำเร็จ  ...

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2562  ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)  คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร พร้อมคณะ เข้าเรียนพบ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบัน รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร. บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร นักวิชาการ ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา  หารือแนวทางเพื่อเชื่อมโยงสภาอสังหาริมทรัพย์ และพาร์ทเนอร์ต่างๆ หาแนวคิดสำหรับผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยี แนวคิดทำช่องสอนสำหรับธุรกิจ พรบ.โซเชี่ยล การทำแพลตฟอร์มสะท้อนทิศทางจับให้เป็นรูปธรรม ตลาดต่างประเทศ ร่วมมือกับองค์กรจับคู่ธุรกิจยกระดับอุตสาหกรรม ...

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร มีการประชุมหารือกับ คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย หารือเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ Booking โรงแรมที่พักตั๋วเดินทางสัญชาติไทยให้เติบโตแข็งแรง ลดการขาดดุลให้กับplatform ของต่างประเทศ ...

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร มีการประชุมหารือกับ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ ( โซอี้ ) นักเขียน และ วิทยากร ด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) , ที่ปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อเรียนเชิญเป็น Sachi Partners ในการจัดงาน real tech ครั้งที่ 3 โดยคุณโซอี้ก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และได้เรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมในเรื่องของการทำดิจิตอล Online Marketing โดยคุณโซอี้ให้การตอบรับเป็นอย่าง  ...

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ตามข้อสรุป การประชุม ประชาคมเขตวัฒนา ครั้งที่3 ในวันที่ 6 พย. 2562 ในวาระ อื่นๆ เรื่องประชาคมเขตวัฒนา จะให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดตั้งประชาคมเขตวังทองหลาง ขึ้นนั้น ในวันนี้ 18 พย 2562 โดย นายอภิชาติ ประสิทธิ์​น​ฤทธิ์​ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร พร้อมคณะ และ ได้เชิญ นายสุรัตน์ สุวชิตวงศ์ ประธานประชาคมเขตวัฒนา เข้าร่วมคณะ ได้เข้าพบ คุณ โกมินทร์ ชินบุตร ผอ.เขต วังทองหลาง โดย นายอภิชาติ ประสิทธิ์​น​ฤทธิ์​ได้แสดง เจตจำนงค์ ต่อ ท่าน ผอ.เขตวังทองหลาง ที่จะจัดตั้ง ประชาคมเขตวังทองหลางขึ้น นายสุรัตน์...