สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | 2020 THAI REAL ESTATE COULD BE BETTER เสวนาพิเศษความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
3174
post-template-default,single,single-post,postid-3174,single-format-standard,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

2020 THAI REAL ESTATE COULD BE BETTER เสวนาพิเศษความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร

2020 THAI REAL ESTATE COULD BE BETTER เสวนาพิเศษความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร

2020 THAI REAL ESTATE COULD BE BETTER
2020 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสในการยกระดับอสังหาฯไทย
เสวนาพิเศษความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
งานเสวนาระดมความคิดทั้งจากประสบการณ์และวิชาการ เพื่อยกระดับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งต่อข้อมูลดีๆไปยังภาครัฐบาล และเอกชนได้ช่วยกัน สร้างสังคมและเศรษฐกิจของไทย ให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืนเพิ่มมูลค่า

วิเคราะห์โอกาสในการยกระดับและพัฒนาอสังหาฯไทย ให้เกิดแรงขับเคลื่อนด้วยการศึกษาข้อมูล BIG DATA การทำ SOCIAL LISTENING การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ การออกแบบแปลนเมือง สถาปัตกรรมชุมชนเพื่อคาดการณ์แนวโน้มความต้องการในปี 2020 เพื่อแสวงหาปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมของไทย ผ่านการขับเคลื่อนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในทุกธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้องประชุม 314

https://forms.gle/H3N9heTTnx6FZa9J6