สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | นายอภิชาติ ประสิทธิ์​น​ฤทธิ์​ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร พร้อมคณะ และ ได้เชิญ นายสุรัตน์ สุวชิตวงศ์ ประธานประชาคมเขตวัฒนา เข้าร่วมคณะ ได้เข้าพบ คุณ โกมินทร์ ชินบุตร ผอ.เขต วังทองหลาง โดย นายอภิชาติ ประสิทธิ์​น​ฤทธิ์​ได้แสดง เจตจำนงค์ ต่อ ท่าน ผอ.เขตวังทองหลาง
3134
post-template-default,single,single-post,postid-3134,single-format-standard,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

นายอภิชาติ ประสิทธิ์​น​ฤทธิ์​ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร พร้อมคณะ และ ได้เชิญ นายสุรัตน์ สุวชิตวงศ์ ประธานประชาคมเขตวัฒนา เข้าร่วมคณะ ได้เข้าพบ คุณ โกมินทร์ ชินบุตร ผอ.เขต วังทองหลาง โดย นายอภิชาติ ประสิทธิ์​น​ฤทธิ์​ได้แสดง เจตจำนงค์ ต่อ ท่าน ผอ.เขตวังทองหลาง

นายอภิชาติ ประสิทธิ์​น​ฤทธิ์​ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร พร้อมคณะ และ ได้เชิญ นายสุรัตน์ สุวชิตวงศ์ ประธานประชาคมเขตวัฒนา เข้าร่วมคณะ ได้เข้าพบ คุณ โกมินทร์ ชินบุตร ผอ.เขต วังทองหลาง โดย นายอภิชาติ ประสิทธิ์​น​ฤทธิ์​ได้แสดง เจตจำนงค์ ต่อ ท่าน ผอ.เขตวังทองหลาง

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ตามข้อสรุป การประชุม ประชาคมเขตวัฒนา ครั้งที่3 ในวันที่ 6 พย. 2562 ในวาระ อื่นๆ เรื่องประชาคมเขตวัฒนา จะให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดตั้งประชาคมเขตวังทองหลาง ขึ้นนั้น
ในวันนี้ 18 พย 2562 โดย นายอภิชาติ ประสิทธิ์​น​ฤทธิ์​ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร พร้อมคณะ และ ได้เชิญ นายสุรัตน์ สุวชิตวงศ์
ประธานประชาคมเขตวัฒนา เข้าร่วมคณะ ได้เข้าพบ คุณ โกมินทร์ ชินบุตร ผอ.เขต วังทองหลาง โดย นายอภิชาติ ประสิทธิ์​น​ฤทธิ์​ได้แสดง เจตจำนงค์ ต่อ ท่าน ผอ.เขตวังทองหลาง ที่จะจัดตั้ง ประชาคมเขตวังทองหลางขึ้น นายสุรัตน์ สุวชิตวงศ์ ได้ นำเสนอกระบวนการ วัตถุประสงค์ คณะกรรมการผู้ร่วมงาน และคณะที่ปรึกษา การจัดตั้ง ประชาคมเขตวัฒนาขึ้นเป็นแนวทางปฎิบัติ ท่าน ผอ.เขตวังทองหลาง มีความเชื่อมั่น ชื่นชมยินดี ในศักยภาพ และแนวความคิด และการปฎิบัติงานของประชาคมเขตวัฒนา ท่านได้แสดงความยินดี และให้การสนับสนุน ที่จะมีการก่อตั้งประชาคมเขตวังทองหลางขึ้น โดยท่านเห็นถึงความสำคัญถึงโอกาส ในการ ทำงานของภาครัฐ ร่่วมกับ ภาคประชาชน อย่างใกล้ชิด การจัดตั้ง ประชาคมเขตวังทองหลางขึ้นนั้น จะสอดคล้องและเป็นประโยชน์โดยตรง ต่อ นโยบาย ของ กทม เขตวังทองหลาง ต่อชุมชน ประชาชนในเขต และ กรุงเทพมหานคร นายอภิชาติ ประสิทธิ์​น​ฤทธิ์​จะได้จัด ทำหนังสือเอกสาร การก่อตั้งประชาคมเขตวังทองหลาง ขึ้นเพื่อ นำเรียน ท่าน ผอ.เขตเป็นลำดับต่อไป