สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้นำเครือข่ายพันธมิตร เข้าพบท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3151
post-template-default,single,single-post,postid-3151,single-format-standard,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้นำเครือข่ายพันธมิตร เข้าพบท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้นำเครือข่ายพันธมิตร เข้าพบท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เมื่อวันพุธที่ 27 พ.ย.2562 นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้นำเครือข่ายพันธมิตร เข้าพบท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ที่สมาคมได้ขับเคลื่อน เช่น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีให้สามารถนำไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของตนเองจนเกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมงานสิ่งแวดล้อมให้เกิดเห็นภาพการพัฒนาเมืองให้สวยงามน่าอยู่จนเป็นที่ประจักษ์แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ทั้งนี้ได้นำเรียนเรื่องความร่วมมือกับประชาคมเขตวัฒนา โดยนายสุรัตน์ สุวชิตวงศ์ประธานประชาคมเขตวัฒนาได้นำเสนอรูปแบบการจัดตั้งประชาคมและผลักดันให้เกิดประชาคมในกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมงานด้านต่าง ๆ ในระดับชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งท่านอลงกรณ์ พลบุตร ได้ให้คำชี้แนะในหลายประเด็นที่สำคัญให้สมาคมฯไปดำเนินการต่อ เช่น การต้องนำแนวคิดที่ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัและรอบ ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีความปลอดภัย สวยงาม ให้มีความเหมาะสมกับเป็นสถานศึกษา , การพัฒนาที่ดินโดยใช้เทคโนยีที่เหมาะสมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นรูปแบบที่หลาย ๆ ประเทศทำมาแล้วประสบความสำเร็จ