สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร มีการประชุมหารือกับ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ ( โซอี้ ) นักเขียน และ วิทยากร ด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
3140
post-template-default,single,single-post,postid-3140,single-format-standard,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร มีการประชุมหารือกับ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ ( โซอี้ ) นักเขียน และ วิทยากร ด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร มีการประชุมหารือกับ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ ( โซอี้ ) นักเขียน และ วิทยากร ด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร มีการประชุมหารือกับ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ ( โซอี้ ) นักเขียน และ วิทยากร ด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) , ที่ปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อเรียนเชิญเป็น Sachi Partners ในการจัดงาน real tech ครั้งที่ 3 โดยคุณโซอี้ก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และได้เรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมในเรื่องของการทำดิจิตอล Online Marketing โดยคุณโซอี้ให้การตอบรับเป็นอย่าง