สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติเชิญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นการและรูปแบบรับรองด้วยบริษัท วินเนอร์ เอสเตท จํากัด
2843
post-template-default,single,single-post,postid-2843,single-format-standard,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติเชิญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นการและรูปแบบรับรองด้วยบริษัท วินเนอร์ เอสเตท จํากัด

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติเชิญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นการและรูปแบบรับรองด้วยบริษัท วินเนอร์ เอสเตท จํากัด

ในวันที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 13:30 – 16.00 น. คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติเชิญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นการและรูปแบบรับรองด้วยบริษัท วินเนอร์ เอสเตท จํากัด กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนการ ดําเนินการเพื่อความเป็นกลางและรูปแบบรับรอง ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17024:2012 กําหนดให้ต้องจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางและรูปแบบการรับรอง ตามกระบวนการรับรอง ตามกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในอาชีพและเป็นบุคคลภายนอกบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมทุก ประการ
โดยวิธีประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Cat) ในวันที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 13:30 – 16.00 น.