สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติเชิญ เข้าร่วมประชุม ในกิจกรรม The Challenge of Smart & Sustainable City Development
2839
post-template-default,single,single-post,postid-2839,single-format-standard,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติเชิญ เข้าร่วมประชุม ในกิจกรรม The Challenge of Smart & Sustainable City Development

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติเชิญ เข้าร่วมประชุม ในกิจกรรม The Challenge of Smart & Sustainable City Development

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติเชิญ เข้าร่วมประชุม ในกิจกรรม The Challenge of Smart & Sustainable City Development พร้อมการเสวนา เรื่อง “ความท้าทายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน” โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การจัดงาน Thailand Lighting Fair 2019 + Thailand Building Fair 2019 และ Secutech Thailand 2019

1. กําหนดการกิจกรรม The Challenge of Smart & Sustainable City Development พร้อมการเสวนา เรื่อง “ความท้าทายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อย่างยั่งยืน”
2. กิจกรรม The Challenge of Smart & Sustainable City Development
เนื่องด้วยเมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต, บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จํากัด และบริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จํากัด กําหนดจัดงาน Secutech Thailand 2019 งานแสดงเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย-บรรเทา สาธารณภัย และสมาร์ทลีฟวิ่ง และงาน Thailand Lighting Fair + Thailand Building Fair 2019 งานแสดง นวัตกรรมและโซลูชั่นส์เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยเทคโนโลยีล้ําสมัยด้านไฟฟ้า -พลังงาน และอาคาร ซึ่งจะจัดพร้อมงานไทยแลนด์ ดิจิทัล บิ๊กแบง 2019 ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที รวมนวัตกรรม โซลูชันส์และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการ

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงาน “Secutech Thailand 2019” และงาน “Thailand Lighting Fair + Thailand Building Fair 2019” แก่สื่อมวลชนและผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้อง คณะผู้จัดงานฯ จึงได้กําหนดจัดกิจกรรม The Challenge of Smart & Sustainable City Development เพื่อเปิดตัวงาน “๑๐
ตัวงาน “Secutech Thailand 2019” และงาน “Thailand Lighting Fair + Thailand Building Fair 2019” ขึ้น ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 11.25 น. ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ ชั้น 4