สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
2832
post-template-default,single,single-post,postid-2832,single-format-standard,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมกับธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมกับธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14:30 น. คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อหารือในการกำหนดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสินเชื่อ SME ที่ไม่เป็นธรรมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงการเรียกเก็บแต่ละค่าธรรมเนียมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการของสถาบันการเงิน   ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดำเนินโครงการ Regulatory Impact Analysis (RIA) สำหรับสินเชื่อ SME เพื่อให้การให้สินเชื่อ SME มีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา โดยหนึ่งในประเด็นที่ ธปท. ให้ความสำคัญคือการกำหนดค่าธรรมเนียมของสินเชื่อดังกล่าว ซึ่งเป็นประเด็นที่ ธปท. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชนเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรม และ ธปท. ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด นั้น

ด้วย ธปท. อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหลัก 4 ประเภท ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกำหนดค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรม ได้แก่ (1) Front-end fee (2) Prepayment fee (3) Commitment fee และ (4) Cancellation fee โดยมีแผนในการขอข้อมูลจากผู้ให้บริการทางการเงิน ผู้แทนจากภาคประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนและแนวปฏิบัติในการเรียกเก็บ รวมถึงประสบการณ์และความเห็นจากการใช้บริการของภาคประชาชนเพื่อนำมาประกอบการปรับปรุงแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมของ SME ให้เป็นธรรมยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ธปท. ได้จัดทำร่างข้อเสนอในการปรับปรุงในเบื้องต้นเพื่อใช้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ในการนี้ ธปท. จึงได้เรียนเชิญคุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้าร่วมประชุมกับ ธปท. เพื่อหารือและขอประสบการณ์/ความเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของสินเชื่อ SME ทั้ง 4 ประเภทและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับร่างข้อเสนอในการปรับปรุงการคิดค่าธรรมเนียมซึ่งจะมีการหยิบยกขึ้นหารือกันในที่ประชุม ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ภิรมย์เจ้าพระยา ธปท. สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 9

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213577612344348&id=1523977541