สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ที่ปรึกษาสภาอุตฯ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ร่วมวันนักการตลาดสัญจร…ภาคอีสาน ครั้งที่ 11 “Marketing Next Step การตลาดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”
2825
post-template-default,single,single-post,postid-2825,single-format-standard,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ที่ปรึกษาสภาอุตฯ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ร่วมวันนักการตลาดสัญจร…ภาคอีสาน ครั้งที่ 11 “Marketing Next Step การตลาดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ที่ปรึกษาสภาอุตฯ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ร่วมวันนักการตลาดสัญจร…ภาคอีสาน ครั้งที่ 11 “Marketing Next Step การตลาดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30น คุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ที่ปรึกษาสภาอุตฯ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ร่วมวันนักการตลาดสัญจร…ภาคอีสาน ครั้งที่ 11 “Marketing Next Step การตลาดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” จัดโดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดให้แก่สังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และที่สำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้แก่นักศึกษาในเชิงปฏิบัติ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และนายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “Marketing Next Step การตลาดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”  ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ห้องมงกุฎเพชร

📚กิจกรรมสัมมนา วันนักการตลาดสัญจร…..
:นายกมลพงศ์. สงวนตระกูล
ประธานหอการค้าจังหวัด
:นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล
รองประธานหอการค้าฯ
: นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์
กรรมการหอการค้าฯ

💐ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสัมมนา “วันนักการตลาดสัญจร…ภาคอีสาน ครั้งที่ 11 : Marketing Next Step การตลาดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”
:รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน
:ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้นำ 8 องค์กรเศษฐกิจ, ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักการตลาด และนักศึกษาจำนวนกว่า 200 ราย
Cr.http:news.esankhonkaennews.com/2019/03/23/7958