สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติ เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2821
post-template-default,single,single-post,postid-2821,single-format-standard,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติ เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติ เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติ เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ในรายวิชา 777346 สัญญาทางธุรกิจกลุ่ม 1-2 ชั้นปีที่ 4 ในการนี้ทางคณะนิติศาสตร์พิจารณาเห็นว่า คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในสาขาวิชา/รายวิชานี้ จึงขอเรียนเชิญ คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ธุรกิจ กับสิทธิมนุษยชน ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ( Social Enterprise ) ”