สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมREP เสวนาการกุศล หัวข้อ “ อสังหาริมทรัพย์ กับการพัฒนา SMART CITY สู่ตลาดโลก ”
2768
post-template-default,single,single-post,postid-2768,single-format-standard,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมREP เสวนาการกุศล หัวข้อ “ อสังหาริมทรัพย์ กับการพัฒนา SMART CITY สู่ตลาดโลก ”

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมREP เสวนาการกุศล หัวข้อ “ อสังหาริมทรัพย์ กับการพัฒนา SMART CITY สู่ตลาดโลก ”

งานเสวนาผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ( แต่งตั้งโดยมเด็จพระวันรัต ) จัดทอดผ้าป่ามหากุลเพื่อการศึกษา ครบรอบ 126 ปี โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โดยจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “อสังหาริมทรัพย์ กับการพัฒนา SMART CITY สู่ตลาดโลก”ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. – 12.30 น.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังเสวนาได้รับความรู้ มีความเข้าใจ และเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบที่พักอาศัยและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สู่ตลาดโลก รายได้ทั้งหมดจาการจัดงานเสวนาในครั้งนี้จะร่วมบริจาคทอดผ้าป่ามหากุศลฯ และการศึกษาโรงเรียนวัดบวรนิเวศให้สามารถผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ ออกสู่ตลาดอาชีพใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานตามวันและ เวลาดังกล่าวร่วมกับคุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร และสืบเนื่องการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานเพื่อการกุศล โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.- 12.30 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ระหว่างซอย 59-61 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถร่วมบริจาคผ้าป่าได้ตามกำลังศรัทธา ขออนุโมทนา ขอบคุณ สายธารทุกๆคณะที่ร่วมบุญในงานครั้งนี้ จึงขออำนวยพรและอนุโมทนาบุญทานการกุศลแก่ท่านทั้งหลายที่มาร่วมงาน มา ณ โอกาสนี้

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบการเสวนาฯ และร่วมทำบุญถวายผ้าป่าการศึกษาฯ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โดยร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ชื่อ “ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ” ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 167-0-15335-5

กำหนดการจัดงานเสวนาการกุศล หัวข้อ “ อสังหาริมทรัพย์ กับการพัฒนา SMART CITY สู่ตลาดโลก ”

เวลา 09.00 น.– 09.20 น. เปิดรับลงทะเบียน
เวลา 09.20 น.– 09.30 น. กล่าวเปิดงาน
เวลา 09.30 น.–11.20 น. เสวนาหัวข้อ“ อสังหาริมทรัพย์ กับการพัฒนา SMART CITY สู่ตลาดโลก ”
เวลา11.20 น.–12.30 น. Q&A มอบของที่ระลึก
เวลา 12.30 น.— ปิดการเสวนา
https://goo.gl/forms/dhQoUelsh1QdNgl13