สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมrepได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 “EV CUP 2018”
2675
post-template-default,single,single-post,postid-2675,single-format-standard,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมrepได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 “EV CUP 2018”

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมrepได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 “EV CUP 2018”

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 “EV CUP 2018” ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เริ่มตั้งแต่ เวลา 8.30 – 15.10 น. ณ ห้อง 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เลขที่ 132 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี