สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมrepร่วมต้อนรับทางคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม
2668
post-template-default,single,single-post,postid-2668,single-format-standard,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมrepร่วมต้อนรับทางคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมrepร่วมต้อนรับทางคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ร่วมต้อนรับทางคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับทางสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น เพื่อพาคณะเข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก ณ จังหวัดขอนแก่น โดยเดินทางไปยังบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)​ เพื่อเยี่ยมชมโรงงานการผลิตและออกแบบรถบรรทุก รถพ่วง และรถลำเลียงอาหารในสนามบิน ตลอดจนรับฟังบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเมืองขอนแก่นเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)​ โดยบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด จากนั้นเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัด เพื่อประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ได้รับเกียรติจาก ท่านสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น​ เป็นผู้ให้การต้อนรับคณะฯ และเดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น(มทร.อีสาน)​เพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา โดยการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ให้การต้อนรับทางคณะฯ เป็นอย่างดี

โดยวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เดินทางไปยังบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เพื่อเยี่ยมชมโรงงานผลิตแหอวนที่ใช้ในอุตสาหกรรมประมงส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก และธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบระบบการจัดการสินค้าอัตโนมัติ (Auto Warehouse) จากนั้นทางคณะฯ ได้เดินทางไปยัง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเยี่ยมชมโรงงานและขั้นตอนการผลิตน้ำตาล รวมไปถึงกระบวนการการผลิตกระแสไฟฟ้าจากวัตถุดิบจากธรรมชาติพร้อมรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารของบริษัทฯ ทางคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และการแรงงาน มีความชื่นชมและประทับใจในการขับเคลื่อนพัฒนาของชาวขอนแก่น