สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมrep ร่วมการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ Smart City
2660
post-template-default,single,single-post,postid-2660,single-format-standard,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมrep ร่วมการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ Smart City

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมrep ร่วมการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ Smart City

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ร่วมการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ Smart City แบบบูรณาการพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับเมืองโดยการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน ตลอดจนการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยความร่วมมือทั้งภาครัฐบาล หน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่ ที่จะเข้ามาช่วยกันพัฒนาเพื่อให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและเท่าเทียม โดยมี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล นายสุปัทม์ทองรัตน์ รองงปลัดเทศบาล นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์ ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา เข้าร่วมด้วย
ซึ่งการประชุมในวันนี้ คณะผู้บริหารจากสำนักนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารจากฝ่ายกลยุทธ์องค์กรฯ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น (สปสช.), โรงพยาบาลขอนแก่น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, สมาคมเฮลท์เทคประเทศไทย, สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชมรมขอนแก่นเมกเกอร์คลับ ร่วมนำเสนอแผนการจัดตั้งศูนย์ Khon Kaen Smart Living Lab จากนั้นเป็นการลงพื้นที่เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City และโครงการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุหนองแวง เตรียมพร้อม Health Information Exchange เยี่ยมพื้นที่ติดตั้งศูนย์สั่งการทางแพทย์ฉุกเฉิน (Ambulance Operation Center : AOC) ณ โรงพยาบาลขอนแก่น จากนั้นลงพื้นชุมชนผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ณ บ้านหนองหิน ต.ศิลา ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับ AOC ของโรงพยาบาลขอนแก่นและ Smart Ambulance เป้าหมายหลักคือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” สำหรับความคืบหน้าของโครงการ เทศบาลนครขอนแก่นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ