สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมrepจัดประชุมเรื่องงาน Real Tech 2019 และจัดประชุมวิสามัญประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 4
2642
post-template-default,single,single-post,postid-2642,single-format-standard,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมrepจัดประชุมเรื่องงาน Real Tech 2019 และจัดประชุมวิสามัญประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 4

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมrepจัดประชุมเรื่องงาน Real Tech 2019 และจัดประชุมวิสามัญประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 4

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร จัดประชุมเรื่องงาน Real Tech 2019 ในภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประเมินราคาทรัพย์สินกรมธนารักษ์ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B (อาคารรวมหน่วยราชการ) ชั้น 6 โดยขอขอบพระคุณ
-อ.พัลลภ กฤตยานวัช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
-ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมดิจิทัล
-คุณมงคล จันทษี การเคหะแห่งชาติ
-คุณอรุณี เทียมหงษ์ นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
-คุณทรงพจน์สายสืบ ผู้อำนวยการสถานที่ปรึกษาการบริหารจัดการเชิงเทคนิคเพื่อสาธารณประโยชน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
-คุณเพชรราวลัย ขยันยิ่ง ตัวแทนสมาคมไทยไอโอที
-ดร.ลิขิตกุล พุ่มเกษม มหาวิทยาลัยสยาม
-คุณณัฎฐานุช อนันตพันธุ์พงศ์ Managing Partner To Exit Co., Ltd.
-คุณเอกสิทธิ์ เดี่ยววณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดรีมเมคเกอร์ คราวด์ฟันดิ้ง จำกัด
-ดร.ณัฐกวิน เจียมโชติพัฒนกุล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร์ จำกัด
-คุณวรางคณาตัวแทน บริษัท ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ดอทคอม
-คุณสุชารัตน์ แก้วประเสริฐ ประธานชมรมอสังหาริมทรัพย์พารวย
-คุณชนัญญา ตัวแทน บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
-คุณเปมิกา กุลประสูตร worldex G.E.C.Co.Ltd.
-คุณสุธิดา สัจจะหฤทัย กรรมการสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
-คุณพชรพร พิจารณากุล กรรมการสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
-Mr.Paul Xumsai President & Co Founder Vr Global Property Co.,Ltd.
-คุณบุษยมาศ ทองทรัพย์เจริญ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
-คุณสมเกียรติ สุพรชัยทำดี สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
-ว่าที่รท.ยศภฤศ ศรีจันทร์อ่อน สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
-คุณพิมานมาศ ภิญญาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ รอยัลพิมาน
-คุณจตุรภรณ์ โชคภูเขียว สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
-คุณรินา ภัทรมานนท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-คุณกิรดา ไทยศิริสุข บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
-คุณศิระ นกยูงทอง สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
-คุณปริวัฏฐ์ เหลืองสุวิมล JMC Quantum Cultures

และ ในภาคบ่าย เวลา 13.30-16.30 น. ต้องขอขอบพระคุณ
-อ.พัลลภ กฤตยานวัช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ rep
-มล.ชาญโชติ ชมพูนุช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ rep
-คุณเอกสิทธิ์ เดี่ยววณิชย์ กรรมการบริหารสมาคมrep
-คุณศุภยศ ตั้งเลิศสัมพันธ์ ที่ปรึกษาสมาคมrep
-คุณยุวาน ปิยะตระกูลรัตน์ กรรมการบริหารสมาคมrep
-คุณมารุต พุทธสุวรรณ ที่ปรึกษาสมาคมrep
-ดร.ณัฐกวิน เจียมโชติพัฒนกุล ที่ปรึกษาสมาคมrep
-คุณนวรัตน์ สัมพันธ์ศรี กรรมการบริหารสมาคมrep
-คุณอาทร ยงรัตนกิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมrep
สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร จัดประชุมวิสามัญประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 4