สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมREPเป็นวิทยากรสัมมนา Open Forum เปิดโลกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP1: ความปลอดภัย
2426
post-template-default,single,single-post,postid-2426,single-format-standard,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมREPเป็นวิทยากรสัมมนา Open Forum เปิดโลกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP1: ความปลอดภัย

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมREPเป็นวิทยากรสัมมนา Open Forum เปิดโลกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP1: ความปลอดภัย

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Open Forum เปิดโลกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP1: ความปลอดภัย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 และ 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ชั้น 14 อาคารจตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดย คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เป็นวิทยากร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเรียนรู้และศึกษาความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมด้านรถไฟฟ้าส่วนบุคคลร่วมกันที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการไร้ควันพิษ