สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | คุณไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วย คุณอรุณัฐ ปุณยกนก รองประธานและเลขาธิการ คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ รองประธาน คุณสุรชัย ลาวัณย์รัตนากุล กรรมการ และ คุณรวีวรรณ กฤตลักษณ์ กรรมการ เข้าพบกับคณะผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย
2402
post-template-default,single,single-post,postid-2402,single-format-standard,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

คุณไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วย คุณอรุณัฐ ปุณยกนก รองประธานและเลขาธิการ คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ รองประธาน คุณสุรชัย ลาวัณย์รัตนากุล กรรมการ และ คุณรวีวรรณ กฤตลักษณ์ กรรมการ เข้าพบกับคณะผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วย คุณอรุณัฐ ปุณยกนก รองประธานและเลขาธิการ คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ รองประธาน คุณสุรชัย ลาวัณย์รัตนากุล กรรมการ และ คุณรวีวรรณ กฤตลักษณ์ กรรมการ เข้าพบกับคณะผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วย คุณอรุณัฐ ปุณยกนก รองประธานและเลขาธิการ คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ รองประธาน คุณสุรชัย ลาวัณย์รัตนากุล กรรมการ และ คุณรวีวรรณ กฤตลักษณ์ กรรมการ เข้าพบกับคณะผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อหารือเรื่องเงื่อนไข ข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs และแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ติดตามข้อมูลข่าวสาร SMEs ที่
FB : Thai SMEs Council
https://www.facebook.com/ThaiSMEsCouncil
Line@ Thai SMEs Council
https://line.me/R/ti/p/%40hdk5024f