สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งอนุกรรมาธิการ
2054
post-template-default,single,single-post,postid-2054,single-format-standard,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งอนุกรรมาธิการ

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งอนุกรรมาธิการ

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับการแต่งตั้งจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในตำแหน่งอนุกรรมาธิการศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการกำหนดอัตราภาษีตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ……. ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560