สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร |
5
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

ประมวลภาพกิจกรรมและผลงานที่ผ่านมาของสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร โดย คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร

ตัวกลางเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกับสมาคม และหน่วยงานของภาคอสังหาฯ

VISION & MISSION

REP เป็นสมาคมฯ ที่ให้การสนับสนุนผู้ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลาง และ ขนาดย่อมให้มีความเข้มแข็งทุกด้าน รองรับการแข่งขัน ความเสี่ยง และตอบสนองความต้องการของสภาวะตลาดในยุค 4.0 สร้างความเข้มแข็ง , พัฒนาองค์ความรู้ , จัดอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง , สร้างการเชื่อม โยงให้สมาชิก กับ กลุ่มผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง การเงิน การธนาคาร กฎหมาย ของผู้ดำเนิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายย่อย หรือ ทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และให้คำปรึกษาอย่างเจาะลึก เฉพาะทาง เพื่อนำไปใช้ทันทีในการดำเนิน กิจการได้อย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี

ข่าวสารจากสมาคม

Show All (120)
ข่าวสารสมาคม (120)

คุณไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วย คุณอรุณัฐ ปุณยกนก รองประธานและเลขาธิการ คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ รองประธาน คุณสุรชัย ลาวัณย์รัตนากุล กรรมการ และ คุณรวีวรรณ กฤตลักษณ์ กรรมการ เข้าพบกับคณะผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย

admin_raprapyo
April 9, 2018
0

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 พบกับงานสัมมนาโอกาสการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อรับทรัพย์ปี2561 บรรยายโดย อ.อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมREP ,อ.กรศรัณย์ สุดสวงค์ และอ.รุ่งโรจน์เด่นเจริญ

admin_raprapyo
March 15, 2018
0
Load More